8 fakta om varför yoga förebygger och minskar stress

Yogan växer sig starkare och blir allt vanligare. Många känner till den fysiska aspekten av yoga där vi blir starkare och mer flexibla men yogan står för så mycket mer. Yogan är en filosofi för hur vi ska leva i världen. Grunden handlar om att förena kropp och sinne, att vara på samma plats i tanken och i kroppen – att vara närvarande i det vi gör. Motsatsen dränerar oss på energi och orsakar stress.
Här presenteras 8 fakta om varför yoga förebygger och minskar stress.

I alla stilar och former av yoga finns det element och delar som är bra för att hantera stress. Många av de problem som långvarig stress orsakar kan både förebyggas och motverkas med hjälp av regelbundna yogapraktik/övningar. Det finns mer och mer forskning som visar på de positiva effekterna av yoga.

Lider du av svårare stressrelaterade problem eller är på väg tillbaka från en utmattning så rekommenderar jag en lugnare form av yoga som Yinyogan som är en mer meditativ yogaform.

 

1. Yoga ger dig återhämtning

Livet är intensiv och det går ofta i ett. När pressen blir för stor under lång tid och kroppen inte får chans att återhämta sig kan stressrelaterade problem uppstå. Just vila och återhämtning är den viktigaste resursen för att minska och förebygga stress. På yogamattan får du en stund för dig själv och kroppen får chans att fylla på med energi igen.

2. Yogan lär dig lyssna till dig själv och din kropps signaler

Kroppen är fantastisk och den ger oss hela tiden signaler på hur det står till. I dagens samhälle när allt går i ett så ger vi oss ofta inte tid till att reflektera och lyssna inåt. Yogan ger dig en möjlighet att landa och släppa allt det där som pågår i huvudet och att blicka inåt. Genom olika positioner (asanas), andningsövningar och meditation riktas fokus inåt och du lär dig lyssna till det som pågår i din kropp och kan ta med dig detta i vardagen för att lättare känna när du ska dra i handbromsen.

3. Yogan balanserar kropp och nervsystem

Stressreaktioner styrs av det autonoma systemet som i sin tur består av två motverkande krafter, det sympatiska nervsystemet (gaspedalen) och det parasympatiska nervsystemet (bromspedalen). Vid stress rubbas nervsystemen och det sympatiska eller gaspedalen är mer eller mindre påkopplat under längre tid. Yoga i allmänhet och dess andningsteknik och meditiation i synnerhet stimulerar det parasympatiska nervsystemet, bromssystemet. Du kan alltså manipulera fram en lugnande effekt som du inte kan uppnå med vilja.

4. Yogan minskar muskelspänningar

Stress skapar ett tillstånd av fysiska och mentala spänningar. Är du stressad i huvudet så uppstår det ofta också spänningar i kroppen som på sikt kan skapa fysiska besvär som också kan öka den upplevda stressen. De fysiska positionerna tillsammans med andningen förbättrar flexibiliteten och blodcirkulationen i musklerna. Samtidigt som  du blir medveten om spänningarna i din kropp så kan du minska dem med olika tekniker.

5. Yogan stärker din självkänsla

I yogan tränar du på att acceptera dig själv som du är, du lyssnar till din kropp och yogar efter dina förutsättning. Att inte jämföra är en del av yogaträningen och att bli medveten om när negativa tankar om dig själv dyker upp så du kan släppa dem. Yogan kallas ibland för ”The art of letting go” eller ”Konsten att släppa taget”. Att släppa sådant som inte är bra för oss och acceptera det som är.

6. Yogan påverkar hjärnan

På senare år har hjärnforskningen utvecklats och man vet nu att meditation, mindfulness och yoga kan minska stress, oro och smärta.  Vi kan till och med förebygga och sakta ner hjärnans åldrande. Hjärncellerna kan förändra sin kommunikation och man kan se hur ”grå massa” förändras, blir tunnare i områden som har med stress, oro och depression att göra, men istället ökar i andra områden som rör minne, beslutsfattande och att känna lugn och kontroll.

7. Yoga ökar din motståndskraft mot stress

Det är viktigt med den egna yogaträningen men än viktigare är det hur du använder din träning i vardagen. Med yoga, meditation och mindfulness blir du mindre reaktiv. Du kan hålla dig lugnare i situationer som annars skulle stressa upp dig eller när det stormar runt omkring dig.

8. Yogan är en form av medicin för kropp och själ

I både den uråldriga österländska och i den yogiska filosofin arbetar man med energiflöde och energicentra i kroppen (Qi och Prana). Yogan öppnar upp och stärker dessa energiflöde på olika sätt för att vi ska hålla oss friska.

Vill du läsa mer eller prova på några av mina yogaformer, klicka på länkarna nedan.
Yinyoga och mindfulness
Globalyoga

Namaste
Liselott