Press, krav, panik, ångest, rädsla, irritation, nedstämdhet, gråt….

De flesta av oss har upplevt negativ stress i någon form och vet vad det innebär. Undersökningar visar att mer än hälften av alla i västvärlden idag upplever någon form av stresspåverkan.

För ca tretton år sedan upplevde jag själv detta för första gången. Detta hände inför en semester så jag tog ut all ledighet jag hade och återhämtade mig något så när under sommaren. Jag bytte sedan arbete för jag trodde det var lösningen men jag har sedan vid ett antal tillfälle hamnat i stressfällan med depression som följd igen. Samma mönster har upprepat sig och jag har hela tiden försökt förändra min situation utan att veta hur jag skulle göra det. Det är inte förrän nu under de senaste åren när jag lärt mig mer som jag verkligen har börjat förstå vad det är som orsakar stressen och de stressreaktioner jag fått.

En enkel modell vi kan använda oss av för att förklara stress är balansbrädan eller vippbrädan:

Balans1

På vänster sidan har vi alla de krav som vi upplever ligger på oss, tex allt vi måste göra och hur vi ska vara som personer. På höger sida finns våra resurser, dvs de tillgångar vi har för att hantera kraven. Resurserna kan vara hur vi upplever våra krav och om vi kan påverka dem eller inte, tid och förmåga till återhämtning eller vår hälsa, kost och självkänsla. Krav och resurser beskrivs mer nedan.

Balans i livet har vi om brädan är i jämvikt som i bilden ovan, vi har resurser att hantera de upplevda krav och den belastning som ligger på oss. Givetvis kan det gunga lite upp och ner men på det stora taget har vi balans. Obalans upplever vi när brädan vippar på det ena eller andra hållet. Vanligtvis upplever vi att kraven större än våra resurser och brädan vippar då ner åt vänster. Det leder till olika stressreaktioner som jag kommer beskriva i senare inlägg. Stressreaktionerna är helt normala i sig och det är kroppens sätt att hantera olika situationer som uppkommer. Ett exempel är om vi upplever fara. Kroppen reagerar då med ett energipåslag, hjärtklappningen ökar och andningen blir snabbare. Vi förbereder oss för kamp eller flykt. När faran sedan är över så återgår vi till balansläget igen . Det är när stressreaktionen blir långvarig och när vi inte får återhämtning och balans som det uppstår hälsoproblem.

Låt oss titta närmre på vippbrädan och på våra krav och resurser.

Krav

Föreställ dig att du står på mitten av brädan och börjar gå åt vänster.

Balans2

Det är nu vi lägger på oss alla upplevda krav och belastningar. Jag skriver upplevda eftersom det är hur just du upplever dem som avgör om de finns på vänster eller höger sida. Vi brukar prata om våra yttre och inre krav.

Exempel på yttre krav (detta är olika från person till person):

– Vårt arbete
– Att hålla ihop familjen
– Hushållet med alla sysslor
– Träffa vänner
– Träna
– Äta rätt
– Sociala medier eller kontakt via telefon
– Aktiviteter (barnens eller egna)
– Mode och Inredning
– Pengar
– Osv

Exempel på Inre krav:
Våra inre krav har ofta med våra yttre krav att göra och kan ibland vara svåra att skilja åt. Det kan handla om att vi lägger ytterligare krav på oss att prestera bra. Ett exempel är att vi ska göra en rapport på jobbet. Chefen förväntar sig en sak men själv lägger du tre timmar extra för att göra den extra bra. Ett inre krav som du lägger på dig själv som ingen annan förväntar sig. Jag brukar tänka ” Vad är good enough eller vad är tillräckligt bra?”

– Laga hemmalagade middagar med det lilla extra
– Träna för att få den perfekta kroppen
– Alltid rent, snyggt och undanplockat hemma
– Massa aktiviteter för barnen på all ledig tid
– Alltid vara snygg och fräsch och glad
– Utföra sitt jobb med bravur

Det är alltså inte bara vår belastning som påverkar hur vi mår utan även hur vi själva upplever kraven och stressen.

Resurser:

Låt oss istället gå åt höger på vippbrädan och titta på våra resurser som hjälper oss uppnå balans.

Balans3

Våra resurser handlar bland annat om hur vi upplever våra krav och om vi kan påverka dem. De handlar även om tid för återhämtning, att ge kroppen möjlighet att ladda sina batteri efter aktivitet. Vila och återhämtning för kroppen men även för sinnet med alla tankar som är på högvarv hela dagen. Sömnen är egentligen det som behövs för återhämtning men med det samhälle vi har idag så räcker inte detta alltid. Då behöver vi även hitta tillfälle att ladda upp under dagen.

Exempel på resurser:

– Sömn
– Fysisk träning
– Egen tid för avkoppling
– Kost
– Självkänsla
– Att umgås med vänner
– Meditation, mindfulness
– Att vara i naturen

Har vi stor obalans och redan uppvisar stressymptom så behöver vi behöva fylla på med ytterligare resurser. Olika avslappnings eller andningsövningar ger oss energi och kan förbättra vår sömn. Fysisk träning och bra kost har positiv effekt på hälsan. Avslappning, meditation, mental träning eller Yoga lugnar sinnet och tankarna och hjälper oss också ändra vår syn och upplevelse av stressen. Ibland kan vi behöva hjälp utifrån för att må bra igen, någon som kan hjälpa oss förstå våra tankemönster och vad vi kan förändra och sortera bort. Vi kan behöva hjälp att hitta en vettig livs- och arbetssituation och ifrågasätta våra livsmönster.

Hur upplever du din situation idag? Känner du dig stressad? Är det läge att titta över dina resurser kanske? Det finns många stresstester på nätet och du kan testa din stressnivå här, Stresstest

Hur gör du för att hantera din stress? Kommentera gärna.