Uncategorized

Självkänsla och självförtroende, vad är skillnaden?

Självkänsla och självförtroende är två begrepp som ibland skapar förvirring. Nedan beskrivs begreppen närmre men en kort förklaring är att självkänsla handlar om hur du är som person och självförtroende handlar om...

”Tid för oss” – att lära sig prioritera om

Ni som känner mig vet att jag kommer från en historia där allt handlade om prestation och ”att-göra” listor. Jag baserade min självkänsla på att prestera och hålla igång för...

Är du stressad? Lär dig känna igen dina varningssignaler

Vi blir alla stressade av olika saker och situationer. Vi har tidigare pratat om att stress är en naturlig reaktion, och att det är din friska kropps sätt att reagera på...

Stress eller balans – Fakta och stresstest

Press, krav, panik, ångest, rädsla, irritation, nedstämdhet, gråt…. De flesta av oss har upplevt negativ stress i någon form och vet vad det innebär. Undersökningar visar att mer än hälften av...

En perfektionist bekännelse (och sex tips för att släppa kontrollen)

Hej, jag heter Liselott och jag är Perfektionist! …eller det är inte helt sant längre, sedan några år tillbaka kallar jag mig en tillfrisknande perfektionist. I mitt sökande att förstå...

Kan man hitta lyckan eller finns den inom oss?

Jag har beskrivit mig själv som en lyckosökare ”en person som söker Lycka” och det har tagit lång tid att komma fram till vad lycka är för mig! Häromdagen hittade jag...