Självkänsla och självförtroende är två begrepp som ibland skapar förvirring. Nedan beskrivs begreppen närmre men en kort förklaring är att självkänsla handlar om hur du är som person och självförtroende handlar om vad du gör. Man pratar ofta om att självkänslan kommer inifrån, vad jag tycker om mig själv medan självförtroendet kommer utifrån, dvs det är viktigt vad andra tycker.

En god självkänsla är därför grunden till ett rikt liv och den går som tur är att träna upp. Med en låg självkänsla strävar vi hela tiden efter att prestera mer och vi har svårt att uppskatta den vi redan är. I detta inlägg reder vi ut begreppen och i kommande inlägg tittar vi på tips och övningar för att förbättra självkänslan.

 

Självförtroende

När vi pratar om vårt självförtroende menar vi den uppfattning vi har om oss själva och vår förmåga att prestera i olika situationer. Hela vår uppväxt matas vi med kommentarer om hur vi presterar. Vad duktig du är som tackade för maten! Vad fint du målar! Vad duktig du var på matchen! Bekräftelsen som vi får bygger upp självförtroendet och talar om att vi duger i det vi gör.

När du bedömer dig själv efter prestation är det viktigt hur bra du lyckas med det du åtagit dig att göra. Eftersom dina prestationer skiftar och vi har olika område som vi anser oss vara duktiga på så kan självförtroendet skifta beroende på vad vi gör. En person med dåligt självförtroende kan undvika att göra saker av rädsla att misslyckas eller av rädsla för vad andra ska tycka. Tankar som ”det här klarar jag inte eller det här kan jag inte” dyker ofta upp.

 

Självkänsla

Självkänslan har med känslan till dig själv att göra, att du accepterar och tycker om dig själv precis som du är. Med en god självkänsla kan du ta kommando över ditt liv, du kan basera dina val på det som är viktigt för dig och inte på vad andra tycker du borde göra. Självkänsla ger dig en stabil grund att stå på och du känner dig trygg i dig själv. En person med en god självkänsla är bättre rustade för svårigheter, stress och motgångar i livet.

Är du en person med en stark självkänsla kan du kännetecknas av att du:

– tycker om dig själv
– har lätta att säga nej till det du inte vill eller känner för
– står för den du är och kan säga vad du tycker och tänker
– tycker det ok att alla har sina åsikter och störs inte av det
– kan göra bort dig och skrattar åt dina misstag
– kan be om hjälp
– accepterar att alla kanske inte gillar dig
– vågar prova nya saker
– erkänner misstag och ber om ursäkt om det behövs
– ser förändringar och utmaningar som en möjlighet att lära sig
Du jämför dig bara med en människa som det är värt att jämföra sig med – DIG SJÄLV

Självkänsla och självförtroende – i olika kombinationer

En person med en låg självkänsla och ett högt självförtroende tycker det är viktigt med prestation. Det är viktigt att göra en massa saker och med ett bra resultat. Dessa personer kan ha en förmåga att driva sig själv för hårt genom att lägga kraven högt. De har ofta svårt att ta kritik och tåla motgångar och egenvärdet bedöms utifrån hur man presterar.

En person med en hög självkänsla och ett lågt självförtroende bryr sig inte så mycket om yttre prestationer. Det är inte så viktigt att göra karriär eller vilken social status man har. Man jämför sig inte med andra och de kanske skulle kunna klassas som livsnjutare.

Är både självkänslan och självförtroendet högt så är det en person som tycker det är kul att utvecklas och prova nya saker. Man ser realistiskt på vad man kan klara av och motgångar är snarare utmaningar än misslyckande. Man önskar inte att livet var annorlunda för man vet att man själv har möjlighet att göra de förändringar som behövs för att få ett bra liv.

Det går att träna upp sin självkänsla och jag kommer att ge dig lite olika övningar och tips på hur du kan göra i kommande inlägg