Coaching är ett kraftfullt sätt att genomföra en förändring i livet.

Coachens främsta uppgift är att göra klienten framgångsrik i sin egen förändringsprocess. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till förändring och utveckling. Genom att ställa kraftfulla och utmanande frågor får klienten utmana sitt tankesätt och sina värderingar och kommer till nya insikter. För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Coachen hjälper klienten att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar klienten på vägen mot målet.

Se det som att du ska ta dig genom en skog till ett mål på andra sidan. Coachens uppgift är att först hjälpa dig utforska och tydliggöra målet på andra sidan. Coachen hjälper dig sedan att utforska de olika vägarna dit, att titta på och undanröja de hinder som ligger i vägen och att tydliggöra vägen dit.

Coachen är hundra procent närvarande och lyssnar aktivt till det som blir sagt och även till det som inte alltid blir sagt.

imagesFXKK2JFK

Att bli coachad

Att bli coachad är en aktiv handling, du bör ha en vilja att utforska och utmana sig själv, dina handlingar och dina värderingar. Du väljer själv vad samtalet ska handla om och du arbetar mot den förändring som du vill uppnå. Mellan coaching sessionerna är det din uppgift att ta de nödvändiga stegen mot målet och det skapar en tydlighet att du själv ansvarar för din process, dina val och dina handlingar. Resultatet speglas av din insats.

Coachämne

Du kan bli coachad inom alla ämne men här är några exempel

  • livsstilsförändring
  • balans i livet, stressreducering
  • hälsa, kost, träning och viktminskning
  • karriär och ledarskap
  • relationer
  • föräldraskap
  • starta eget och entreprenörskap

Upplägget i sig brukar i det flesta fall vara att man träffas 3-6 ggr under ett par månader men det går även att coachas enstaka gånger. Man kan coachas i ett personligt möte, via telefon eller via Skype.

Ni kan hitta mer information om tjänsterna nedan under Boka tid.

 

Boka tid

Så här kan ett möte se ut:

Föreställ dig en situation där du känner att du behöver göra en förändring. Ofta vet du vad som behöver förändras men ibland vet du inte ens det. Det känns bara som att det är viktigt att göra något nu men du vet inte riktigt hur du ska göra. Du bestämmer dig för att ta tag i det!

Föreställ dig nu att du sitter ner tillsammans med en person (en kvinna i detta fallet) och börjar prata om dina tankar.

Ett möte med fullständig närvaro.

Kvinnan du pratar med är fullständigt närvarande, hon lyssnar på dig och hon nickar förstående. Hon ställer nyfikna frågor och hon är genuint intresserad av dig som person. Du märker på hennes frågor att hon även lyckas fånga upp dina känslor som speglar sig i ditt kroppsspråk.

Din inre önskan/Din längtan/Ditt mål

Även om du inte riktigt visste vad du ville när du satte dig ner med henne så lyckas hon med sina frågor få dig att hitta din inre önskan. Hon lyckas hitta känslan i dig och du kan nu börja se visionen, ett mål eller ett önskat läge framför dig. Det var ju precis det här du ville och du har nu lyckats sätta ord och känsla på det. Du börjar hitta motivationen att nå dit…

Rädslor & Hinder

Men hur ska du göra för att komma dit? Vad ska andra tycka? Hon börjar utforska dina rädslor, vad finns där för hinder på vägen? Hon lyssnar intensivt när du berättar om dina tankar och upplevelser. Hon dömer inte, hon bara nickar förstående och fortsätter med sina frågor för att förstå dig bättre. Du känner inget obehag i samtalet, du upplever det som öppet och ni har en stor närhet.

Kraftfulla och utmanade frågor

Hennes frågor är kraftfulla, du tvingas tänka till och ibland ifrågasätta dina egna värderingar eller förutfattade meningar. Ibland är hon bara tyst och hon ger dig tid att tänka efter, det känns skönt för ibland har du ju inte svaren meddetsamma. Hon utmanar det du säger med sina frågor men bara för att du ska komma vidare i processen, inte för att döma.

Nya insikter

”Jaaa, så är det ju…” Du kommer till nya insikter, så kraftfullt! Hon ger dig inte råd utan du kommer själv fram till dina insikter. ”Så här kan jag ju göra istället” När du själv kommer fram till dina insikter blir det mycket enklare att förstå och att se skillnaden.

Handlingar

Ni har diskuterat olika vägar att nå fram till målet, ni har utforskat vilka hinder som finns och plötsligt står det klart för dig vad du behöver göra. Du vet vad ditt nästa steg är. Hon utmanar dig att sätt ord på det, att berätta vad du ska göra till nästa gång och när du ska göra det. Du har sagt det rakt ut och du vet att om det ska bli någon skillnad nu så är det upp till dig. Det är du som är ansvarig för ditt liv och de val du gör i ditt liv och denna gången ska du verkligen lyckas. Ni bokar nytt möte, säger hejdå och du går därifrån motiverad att sätta igång.