Detta inlägget handlar om bröstcancer och har till syfte att öka kunskap och medvetenhet kring bröstcancer samt vikten av att gå på mammografi och undersöka brösten.

Tack Elin, för de fina krokarna på bilden (•)(•)

Jag har alltid prioriterat mina mammografier och såklart vetat varför jag gjort dem. Jag har provat undersöka mina egna bröst men alltid skyllt på att där är ju så mycket knölar ändå så det är svårt att veta vad som är vad så det hade jag slutat med. Och jag har under min egen resa verkligen insett hur lite jag egentligen visste om just bröstcancer.

Jag hade ”turen” att min bröstcancer upptäcktes på mammografin för den kunde knappt kännas med fingrarna även när jag visste var den fanns. En liten mandelformad knöl nere vänster utsida på vänster bröst, ca 3×1 cm.

Den 1 oktober, var det nationella bröstcancerdagen med syfte att öka medvetenheten och kunskapen kring bröstcancer. Och hela oktober är internationella bröstcancermånaden som förenar och engagerar människor över hela världen.

Varje år drabbas drygt 8000 personer i Sverige av just bröstcancer vilket motsvarar ca 20 stycken per dag.

Ca 30% av all cancer hos kvinnor är bröstcancer. Ca 1% av all bröstcancer drabbar män.

Har du fått diagnosen bröstcancer så är det en elakartad tumör (malign tumör) och det finns olika former och typer av bröstcancer. En elakartad tumör har tappat respekten för omgivningen. Den växer in i andra vävnader och den kan så småningom komma i kontakt med blod- och lymfkärl. Om celler från en elakartad tumör lossnar, kan de följa med blodet eller lymfan till andra ställen i kroppen och bilda nya tumörer, metastaser (dottertumörer).

Bröstcancer upptäcks oftast på mammografin (ca 65%) eller som en knöl i bröstet.

Symtom
Vanliga symtom på bröstcancer är knöl i bröstet eller armhålan, indragning av huden eller bröstvårtan, förstoring av bröstet. Oftast har man inte ont i bröstet som många kanske tror.

Varianter

Det finns olika varianter på bröstcancer, vissa växer snabbt och vissa växer långsammare. All information om själva cancertypen får man genom mammografi, ultraljud och att man tar ett prov från cancertumören genom biopsi eller punktion som sedan skickas för analys. Där kan man bla få besked på hur snabbväxande den är, om den är ärftlig och själva typen eller de biologiska egenskaperna som är viktig för att sedan välja behandlingsform.

 • Hormonkänslig
  Tumören kan vara hormonkänslig eller ej, och då finns det Östrogenkänslig (ER) och Progesteronkänslig (PR) och man kan vara känslig för endast en, båda eller ingen. Är den tex Östrogenkänslig så växer den av Östrogen och man får då äta Anti-hormoner (tabletter) för att hålla nere just Östrogennivåerna i kroppen. Detsamma gäller om den är Progesteronkänslig. Ca 70-80% av fallen är hormonkänsliga.
 • HER2
  Sedan kan den vara HER2 positiv eller HER2 negativ. HER2 positiv innebär att det finns ett speciellt sorts protein, HER2 på cellens yta. HER2 proteinet finns på cellytan i flera av kroppens vävnader och har till uppgift att reglera cellens tillväxt och delning. Vid HER2positiv bröstcancer har cellerna en genmutation som gör att de producerar för mycket HER2 protein med ökad celldelning som följd. Så själva behandlingen vid denna typ av cancer är en målinriktad antikroppsbehandling där antikropparna sätter sig på receptorerna på cellen och på så sätt förhindrar celldelningen. En HER2positiv bröstcancer kan också vara hormonkänslig eller ej. Ca 15% av fallen.

  Tack vare forskning (de senaste 10-15 åren) och denna behandlingsmetod med antikroppar så är prognosen nu god för HER2 positiv bröstcancer. Jag läste senast igår en ny artikel om ny behandling på just HER2 spridd bröstcancer som anses revolutionerande.
 • Trippelnegativ
  Vid trippelnegativ cancer är tumören Östrogen- och Progesteronnegativ samt HER2negativ, dvs den saknar alla de här receptorerna på cellytan. Ca 10-15% av fallen.

Stadium
Sedan kan man prata om olika stadium för bröstcancern som beror på var och hur den sitter och växer, vilken storlek den har, om den är spridd till lymfkörtlarna i armhålan eller om det har spritt sig ytterligare och bildat metastaser i andra delar av kroppen och då räknas som spridd bröstcancer.

Behandlingen
Behandlingen är helt kopplad till vilken typ av bröstcancer du har och forskningen sker väldigt fort och ändras när man hittar nya effektivare metoder. De behandlingsformer man oftast använder är kirugi (operation), cellgifter, strålbehandling och riktade behandlingar. Riktade behandlingar kan vara antihormoner vid hormonkänslig bröstcancer (tas ofta i 5 eller 10 år efter) eller antikroppar vid HER2positiv.

Cellgifter (cytostatika) ges för att bota eller bromsa sjukdomen och ibland för att minska risken för återfall. Cellgifterna förs ut i blodet och har även till uppgift att nå cancerceller som ev. lossnat från tumören. En biverkning är att även friska snabbväxande celler dör, därav vanliga biverkningar som att tappa hår och sänkta blodvärden där vita och röda blodkroppar påverkas med ökad infektionskänslighet.

Det finns olika cellgifter (cytostatika) för olika tumörtyper som ofta kombineras under en behandlingsperiod där man får byta cellgift efter en viss tid. Cellgifterna kan även ges tillsammans riktade behandlingar av typen antikroppar.

Vanligast idag är operation först följt av cellgifter och strålning men man kan också vid vissa cancertyper börja med cellgifterna innan operationen och strålningen. Gör man så här så har man möjlighet att se om tumören minskar och om behandlingen är effektiv. Och i vissa fall är det bara operation och strålning och det finns även andra varianter.

Numera finns det även immunterapi som är en nyare form av behandling som jag inte har så mycket information om.

Min bröstcancer
Min bröstcancer är Hormonkänslig (Östrogen) och HER2positiv. Jag får först cellgifter och Antikroppar för HER2positiv cancer följt av operation och strålning. Jag kommer även att få antikroppar i ungefär ett år samt äta Antihormoner för den hormonkänsliga delen i fem år.

Forskning
Forskningen kring just bröstcancer går framåt. I början av 1980-talet levde mindre än 60 procent av de som fått bröstcancer tio år efter insjuknande. Tack vare stora forskningsframsteg är motsvarande siffra i dag nästan 85 procent.
Rosa månaden, oktober, är fokus bröstcancer så stötta gärna för att skänka pengar till den viktiga forskningen.

Och till sist min uppmaning att gå på mammografi och lär dig undersöka dina bröst. Det finns mycket information på nätet om hur man gör för att undersöka brösten, jag har själv börjat och kommer aldrig att sluta.

Källa: Bröstcancerförbundet samt Cancerfonden