Onkologi = Läran om tumörsjukdomar

Idag var det dags att träffa Onkologen eller cancerläkaren. Det är hen som efter diagnos gör den mer detaljerade behandlingsplanen samt informerar och blir din kontakt och som ev uppdaterar planen vid behov.

Som jag tidigare skrivit så har man en Bröstrond där flera olika läkare träffas för att gå igenom varje enskilt fall och tillsammans diskutera fram ett lämpligt behandlingsupplägg. Så detta var gjort innan denna träffen med onkologen.

Inför besöket hade jag även gjort ett ultraljud på hjärtat för en av biverkningarna på en av antikropparna kan vara påverkan på hjärtat som därför kommer följas upp regelbundet med ytterligare ultraljud. Jag hade också gjort en provtagning på blodet.

Vi skulle träffas på morgonen och jag fick ha Danne med mig. Fortfarande är vi i Covidtider så det är bara vid läkarbesök han får följa med men det är bra att ha någon mer som lyssnar och kan ställa frågor för det är lätt att glömma. Som vid alla de här besöken där det råder ovisshet var vi ganska nervösa. Jag visste ju inte vad proverna hade visat och hur lång behandlingen skulle bli eller när den skulle starta. Efter att ha väntat så länge så vill jag bara komma igång nu. Få bort det där som växer i mig.

Vi blev inkallade i ett litet rum och hon presenterade sig, tyvärr får jag inte behålla henne framåt då hon var i Kristianstad tillfälligt pga semestertider.

Hon var väldigt pedagogisk och berätta mer om just min bröstcancer. Jag var lite orolig då den både är hormonkänslig och HER2 positiv men hon menade att det var bra, då har man mer att sätta in mot den. Hon förklarade det här med HER2 positiv att cellen normalt sett har ett antal receptorer men när den är HER2 positiv har den många fler receptorer som gör att den drar till sig en viss sorts protein som gör att cellen växer snabbare. Tidigare var detta en aggressiv och svårbehandlad cancerform men nu finns det antikroppar man sätter in som går in och sätter sig på de här receptorerna och blockerar dem.

Hon var lugn och trygg i mötet och det lugnade också oss.

Jag kommer starta på onsdag nästa vecka och då kommer de också sätta in picclinen.

Hon hade gjort en pedagogisk behandlingsplan i form av ett flödesschema med datum insatta som hon gick igenom med tre veckors mellanrum mellan behandlingarna.

Hon informerade också om de fyra första cyklerna, vad de innebar och vilka biverkningar jag kan förvänta mig. Hon informerade även om när jag ska söka hjälp som tex vid feber över 38 grader.

Jag fick även samtycka till min behandling.

Sedan fick vi träffa min kontaktsköterska som tog vid och som än en gång åter drog allt så det skulle vara klart för oss. Hon kommer finnas med nu under hela behandlingsfasen.

Diagnos 2021
18 aug, Cykel 1Piccline insatt
Docetaxel (cytostatika även kallat cellgift)
Trastuzumab (Herceptin) + Pertuzumab (Perjeta) (Antikroppar mot HER2positiv cancer)
v 36, Cykel 2Docetaxel (cellgift)
Trastuzumab + Pertuzumab (Antikroppar)
v 38Mammografi/Ultraljud
Läkarbesök onkologen
v 39, Cykel 3Docetaxel (cellgift)
Trastuzumab + Pertuzumab (Antikroppar)
v 42, Cykel 4Docetaxel (cellgift)
Trastuzumab + Pertuzumab (Anntikroppar)
v 43-44Läkarbesök onkologen
Remiss till OP & Strålbehandling
v 45, Cykel 5Epirubicin + Cyklofosfamid (EC) – (Cellgift)
Trastuzumab – (Antikropp)
v 48, Cykel 6Epirubicin + Cyklofosfamid (EC) – (Cellgift)
Trastuzumab – (Antikropp)
v 51, Cykel 7Epirubicin + Cyklofosfamid (EC) – (Cellgift)
Trastuzumab – (Antikropp)
Mammografi/Ultraljud
Läkarbesök onkologen
v 3, 2022Operation (ca 4 v efter sista cellgiftsbehandling)
Läkarbesök på onkologen och kirurgen
Start av endokrin behandling (Antihormoner)
Fortsatt Herceptin (Antikropparna) totalt 17 behandlingar
v 7-9Strålning 3 veckor (startar ca 4 v efter operation)
Läkarbesök
Rehabsamtal efter avslutad strålbehandling
Uppföljning med mammografi och läkarbesök på onkologen
1 år efter behandlingsstart.

Det känns skönt att ha fått veta behandlingen. Sju gånger känns bra och då vet jag vad jag har framför mig. Ska läsa på lite om de olika cellgifterna och deras biverkningar.