Stress och ständiga förändringar är en del av vår tids samhälle.

Du kanske inte alltid kan påverka vissa situationer men med mindfulnessträning kan du lära dig att bättre hantera stressen och återhämta dig, vilket är nödvändigt för att undvika stressrelaterade sjukdomar.

Mindfulnessträning gör att du lär känna din kropps första signaler på stress. Detta är nödvändigt för att kunna bryta invanda stressmönster.

Med mindfulness tränar du också upp din koncentrationsförmåga och ditt fokus. Du får verktyg som lär dig att sortera bland alla olika saker som konkurrerar om din uppmärksamhet så att du kan släppa det som för stunden är oviktigt och helt koncentrera dig på det som just då kräver din uppmärksamhet.

Att kunna välja vart du har din uppmärksamhet, och att ha fokus på en sak i taget, gör att din stress minskar.

Träna mindfulness

I yinyogan som jag erbjuder tränar du även medveten närvaro eller mindfulness, läs mer här

Kurs i mindfulness, 6 tillfälle:
Till grund för kursen ligger Här & Nu programmet som är tagits fram av läkaren Ola Schenström på Mindfulnesscenter där jag är utbildad mindfulnessinstruktör. Med hjälp av vardagsövningar och meditation i olika former övar du det mest centrala i mindfulness som är andningsankaret. Här & Nu programmet är forskningsbaserat och används bland annat inom vården för behandling av depression, stress & utmattningssyndrom, smärta och sömnproblem.